ΤΑΙ ΤΣΙ – ΔΕΚΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

( ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ )

 

Κάθε κίνηση και τεχνική του ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένες αρχές, η εφαρμογή των οποίων  καθορίζει τη σωστότητα και την αποτελεσματικότητά της. Υπάρχουν θεμελιώδεις αρχές και κανόνες για την κίνηση, για την αναπνοή, για τη νοητική συγκέντρωση και για την πρακτική εφαρμογή της κάθε άσκησης, κίνησης και φόρμας. Οι θεμελιώδεις αυτές αρχές ακολουθούνται σε όλα τα παραδοσιακά στυλ και σε όλες τις παραδοσιακές φόρμες  της τέχνης, και οι περισσότερες απ’ αυτές ακολουθούνται και εφαρμόζονται εξίσου από τις υπόλοιπες παραδοσιακές κινέζικες πολεμικές τέχνες που ανήκουν στην κατηγορία των τεχνών του ΝΕΙ ΤΖΙΑ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ.

Η πλειοψηφία αυτών των θεμελιωδών κανόνων ή αρχών μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερεις κατηγορίες. 1- Κανόνες Στάσης. 2- Κανόνες Κίνησης. 3- Κανόνες Νοητικής Συγκέντρωσης ή Πρόθεσης και 4- Κανόνες πρακτικής εφαρμογής. Αυτές οι τέσσερεις κατηγορίες κανόνων πρέπει να διδαχθούν σωστά  από τους δασκάλους και να κατανοηθούν βαθειά από τους μαθητές.

Όταν εξασκούμε το ΤΑΙ ΤΣΙ, το ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ και το ΤΑΟ ΓΙΝ, η πρωταρχική φροντίδα μας είναι η συγκέντρωση στη σωστή κατανόηση και στην κατάλληλη εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών. Μια θεμελιώδης αρχή, όταν κατανοείται σωστά και εφαρμόζεται κατάλληλα, μπορεί να διορθώσει όλες τις τεχνικές, τις κινήσεις και τις φόρμες του συστήματος. Ένα ρητό του ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ λέει: “Μια θεμελιώδης αρχή αξίζει όσο χίλιες τεχνικές”.

Τόσο μεγάλη είναι η  σημασία των θεμελιωδών αρχών που μπορεί να λεχθεί ότι αυτοί που διδάσκουν ΤΑΙ ΤΣΙ, ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ  ή ΤΑΟ ΓΙΝ χωρίς βαθειά και ακριβή κατανόηση των θεμελιωδών αρχών τους, στην πραγματικότητα είναι κακοί δάσκαλοι που απλά εξαπατούν τους μαθητές τους. Ένας καλός δάσκαλος πρέπει να μπορεί και να εξηγεί κάθε θεμελιώδη αρχή απλά και με σαφήνεια στους μαθητές, όσο και να δείχνει την εφαρμογή αυτής της κατανόησης τόσο στις φόρμες όσο και στις μαχητικές εφαρμογές της τέχνης του. Βέβαια, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα κατανόησης και εμβάθυνσης των θεμελιωδών αρχών των Εσωτερικών κινέζικων τεχνών, που διαχωρίζουν τους καλούς, τους πολύ καλούς και τους κορυφαίους δασκάλους της κάθε τέχνης. Το ΤΑΙ ΤΣΙ είναι ουσιαστικά οι θεμελιώδεις αρχές του και οι θεμελιώδεις αρχές του ΤΑΙ ΤΣΙ είναι ουσιαστικά το ΤΑΙ ΤΣΙ – και το ίδιο ισχύει επίσης για το ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ, για το ΤΑΟ ΓΙΝ και για όλες τις τέχνες του ΝΕΙ ΤΖΙΑ ΤΣΟΥΑΝ. Οι θεμελιώδεις αρχές περιέχουν τη συσσωρευμένη σοφία πολλών γενεών δασκάλων του παρελθόντος, και  έχουν διδαχθεί, ακολουθηθεί και ασκηθεί για εκατοντάδες χρόνια. Δεν καθορίζουν μόνο τις απαιτήσεις του ΤΑΙ ΤΣΙ, του ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ και του ΤΑΟ ΓΙΝ, αλλά χρησιμεύουν επίσης σαν δείκτες και σαν κριτήρια του βαθμού επίτευξης των ασκούμενων.

 

 

Εξασκώντας το ΤΑΙ ΤΣΙ, το ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ ή το ΤΑΟ ΓΙΝ, κάθε ασκούμενος θα πρέπει να προσπαθεί, αφοσιωμένα και συνειδητά, να εφαρμόζει και να ακολουθεί τις σωστές θεμελιώδεις αρχές. Οι θεμελιώδεις αρχές και οι κινήσεις είναι σαν το περπάτημα και τα πόδια, ή σαν την αναπνοή και τον αέρα – θεωρητικά είναι δυο ξεχωριστά πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα εναρμονίζονται σε μια ενότητα–  δεν μπορεί κανείς να περπατήσει χωρίς τα πόδια του ούτε να αναπνεύσει χωρίς αέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν μπορείς να εκτελέσεις ΤΑΙ ΤΣΙ, ΤΑΟ ΓΙΝ ή ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ χωρίς να ενσωματώνεις τις θεμελιώδεις αρχές τους και να εναρμονίζεσαι με αυτές.

    Οι θεμελιώδεις αρχές του ΤΑΙ ΤΣΙ / ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ / ΤΑΟ ΓΙΝ διδάσκονται, μαθαίνονται και εξασκούνται από τις ευκολότερες στις πιο δύσκολες και από τις πιο βασικές στις πιο προχωρημένες. Κάποιες από τις θεμελιώδεις αρχές δεν μπορούν ούτε να κατανοηθούν ούτε να εφαρμοστούν, αν κανείς  δεν έχει ήδη τις απαιτούμενες προηγούμενες γνώσεις, ικανότητες και συσσωρεμένη εμπειρία πάνω στην τέχνη του. Μερικές (αν όχι όλες) θεμελιώδεις αρχές συχνά κατανοούνται με έναν επιφανειακό ή ελλιπή τρόπο από έναν αρχάριο, και με έναν πιο ακριβή, πιο σαφή και πιο βαθύ τρόπο όταν ο αρχάριος γίνει προχωρημένος. Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τρόποι κατανόησης και εφαρμογής των ίδιων θεμελιωδών αρχών ή κανόνων της ίδιας τέχνης, που αποτελούν τη βάση των φαινομενικών διαφορών στα διαφορετικά παραδοσιακά στυλ του ΤΑΙ ΤΣΙ / ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ / ΤΑΟ  ΓΙΝ.

    Υπάρχουν Δέκα πολύ σημαντικές θεμελιώδεις αρχές ή κανόνες, που κάθε ασκούμενος των Εσωτερικών κινέζικων τεχνών –από τον αρχάριο μέχρι τον πολύ προχωρημένο–  πρέπει συνεχώς να θυμάται, να ακολουθεί και να ασκεί.

 

Η Πρώτη θεμελιώδης αρχή ή κανόνας λέει:

 ΑΠΛΩΣΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΕ

 

Η Δεύτερη:

 ΒΥΘΙΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕ (την ένταση)

 

Η Τρίτη:

  ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΕΨΕ  

 

Η Τέταρτη:

ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ ΙΣΙΩΣΕ 

 

Η Πέμπτη:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΕ, ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕ

 

Η Έκτη:

  ΔΙΑΧΩΡΙΣΕ ΤΟ ΓΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΝΓΚ  

 

Η Έβδομη:

 ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΟΥ ΣΤΟ ΤΑΝ ΤΙΕΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΝ ΤΙΕΝ 

 

Η Όγδοη:

 ΛΥΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΕΝΤΩΣΕ, ΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕ  

 

Η Ένατη:

 ΚΙΝΗΣΟΥ ΣΑΝ ΡΟΔΑ

 

Και η Δέκατη θεμελιώδης αρχή ή κανόνας λέει:

ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ

ή

  ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

 

Μπορεί με την πρώτη ματιά αυτοί οι κανόνες να φαίνονται εύκολοι και απλοί, αλλά χρειάζεται  μεγάλη εξάσκηση και εμπειρία για την  πραγματική γνώση και κατανόησή τους. Ο Δρόμος των Εσωτερικών τεχνών είναι μακρύς – το κάθε βήμα πάνω του όμως όχι μόνο μας φέρνει κοντύτερα στο τέρμα, αλλά ρίχνει και περισσότερο Φως πάνω στα επόμενα βήματα.