ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ

 ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ

Από τη φιλοσοφία του Τάϊ Τσι

 

στην πολεμική τέχνη του Τάϊ Τσι Τσουάν

Από τον Αντώνη Γιαννούλη

 

 

«Τάϊ Τσι» σημαίνει κυριολεκτικά «Το Υπέρτατο Όριο», «Ο Ανώτατος Νόμος» και «Η Υπέρτατη Κοσμική Αρχή». Κατά την άποψη των μεγάλων σοφών της Κίνας, το Τάϊ Τσι συμβολίζει την πρωταρχική αιτία, τον υπέρτατο νόμο ή εσωτερική αρχή όλης της ύπαρξης, της ζωής και του σύμπαντος, κατέχοντας μια ειρηνική και ήρεμη ποιότητα. Η φιλοσοφική έννοια του Τάϊ Τσι αναφέρεται στη φύση της ύπαρξης, εκείνη την αδιαφοροποίητη κατάσταση της άπειρης ενότητας από την οποία προέρχονται οι ιδιαίτερες δυνάμεις κάθε εκδήλωσης, ύπαρξης ή κατάστασης της ζωής – οι δυνάμεις Γιν και Γιανγκ. Αντιπροσωπεύοντας καταστάσεις αρνητικής και θετικής ενέργειας,οι δυνάμεις Γιν και Γιανγκ από μια αρχικά ενοποιημένη και αδιαφοροποίητη κατάσταση χωρίζονται σε διαμετρικά αντίθετες εκδηλώσεις – μέρα και νύχτα, ζέστη και κρύο, άντρας και γυναίκα, πόλεμος και ειρήνη, εαυτός και άλλοι, κ.λπ. Η λέξη «Τσουάν» στα Κινέζικα σημαίνει γροθιά και κατ’ επέκταση Πολεμική Τέχνη. Το Τάϊ Τσι Τσουάν είναι λοιπόν μια Πολεμική Τέχνη βασισμένη πάνω στην παραδοσιακή Κινέζικη φιλοσοφία.

 

Αυτή η φιλοσοφία διδάσκει ότι οι δύο κοσμικές δυνάμεις του Γιν και του Γιανγκ παράγουν, εμποτίζουν και διαμορφώνουν όλες τις υπάρξεις, τις καταστάσεις και τα φαινόμενα του σύμπαντος. Το Γιν συμβολίζει την ενέργεια ή το στοιχείο που είναι αρνητικό, θηλυκό, παθητικό, ειρηνικό, αδύναμο και απαλό. Το Γιανγκ συμβολίζει την ενέργεια, δύναμη ή στοιχείο που είναι θετικό, αρσενικό, ενεργητικό, δραστήριο, δυνατό και σκληρό. Το στοιχείο Γιν παράγει σκοτάδι, κρύο, απαλότητα και ηρεμία. Το στοιχείο Γιανγκ δημιουργεί φως, ζέστη, σκληρότητα και δραστηριότητα. Αν και το Γιν και το Γιανγκ είναι διαμετρικά αντίθετες δυνάμεις, παρόλα αυτά συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται σε όλες τις εκδηλώσεις τους όντας σε ένα βαθύ επίπεδο ενοποιημένα σε μια τέλεια ισορροπία, όπως βλέπουμε στο σύμβολο του Τάϊ Τσι, που λέγεται επίσης και σύμβολο Γιν-Γιανγκ ή διάγραμμα της Αρμονίας των Αντιθέτων.

 

Το Γιν και το Γιανγκ πολεμούν και ταυτόχρονα συμπληρώνουν το ένα το άλλο, αντιμάχονται και συγχρόνως εναρμονίζονται, και μέσα από την αλληλεπίδρασή τους δημιουργούνται όλα τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πράγμα, φαινόμενο ή εκδήλωση στο σύμπαν περιέχει θετικά και αρνητικά στοιχεία, δυνάμεις ή ιδιότητες μέσα του σε διάφορους βαθμούς αμοιβαίας αλληλεπίδρασης. Δηλαδή υπάρχει Γιν μέσα στο Γιανγκ και Γιανγκ μέσα στο Γιν. Αυτή η αλληλοαντίθεση και αλληλοσυμπλήρωση των δύο όψεων της ενότητας του Γιν και το Γιανγκ είναι ο Υπέρτατος Νόμος, η Εσωτερική Αρχή της Φύσης της Ύπαρξης ή «Ο Δρόμος της Φύσης» σύμφωνα με την αρχαία Κινέζικη φιλοσοφία.

 

Δημιουργημένο σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, το Τάϊ Τσι Τσουάν επιζητεί, μέσω συνειδητής και συστηματικής εκπαίδευσης, να εναρμονίσει και να ενοποιήσει τα αντίθετα στοιχεία, δυνάμεις και ιδιότητες της ανθρώπινης φύσης, όπως ηρεμία και δράση, ακινησία και κίνηση, χαλάρωση και ένταση, απαλότητα και δύναμη, άμυνα και επίθεση, πόλεμο και ειρήνη, συνειδητότητα και δραστηριότητα, επίγνωση και δράση. Όντας ταυτόχρονα μια Ειρηνική Άσκηση και μια Πολεμική Τέχνη, τονίζει τη χαλάρωση και την ηρεμία συνδυασμένες με την κίνηση και τη δράση, αναπτύσσοντας ειρηνικό νου και δυνατό σώμα, ή, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε σήμερα, έναν ειρηνικό πολεμιστή.

 

Αποτελώντας μια ιδιοφυή εφαρμογή της Κινέζικης σοφίας στους τομείς της ειρηνικής σωματικής άσκησης και της πολεμικής τέχνης, το Τάϊ Τσι Τσουάν αναπτύσσει επίσης ψυχοσωματική ευεξία και αρμονία, ευεργετώντας ταυτόχρονα την υγεία και τη ζωτικότητα του νου και του σώματος. Σε έναν κόσμο γεμάτο δυσαρμονία, έλλειψη ισορροπίας και συνεχώς αυξανόμενου στρες, η τέχνη του Τάϊ Τσι Τσουάν είναι σαν ένα βάλσαμο, σαν ένα αποτελεσματικό γιατρικό της χιλιόχρονης Κινέζικης σοφίας που μπορεί να γιατρέψει σε μεγάλο βαθμό την ψυχή και το σώμα του σύγχρονου ανθρώπου.