ΤΑ ΣΤΥΛ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


SΗΑΟLΙΝ ΗUΝG GΑR (ΣΑΟΛΙΝ ΧΟΥΝΓΚ ΓΚΑΡ)

YANG TAI CHI CHUAN (ΓΙΑΝΓΚ ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ)

CHEN TAI CHI CHUAN (ΤΣΕΝ ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ)

PA KUA CHANG (ΠΑ ΚΟΥΑ ΤΣΑΝΓΚ)

HSING I CHUAN (ΧΣΙΝΓΚ ΓΙ ΤΣΟΥΑΝ)