ΤΑ 4 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΝ ΓΙΑΝΓΚ

Τα αρχαιότερα κείμενα για το Τάι Τσι, αυτά που σήμερα ονομάζονται “κλασικά”, είναι στην πραγματικότητα συμπληρωματικά βοηθήματα στην προσωπική και προφορική διδασκαλία και εκπαίδευση από έναν έμπειρο Δάσκαλο της τέχνης. Το ίδιο συμβαίνει με τα αρχαία κινέζικα γραπτά πάνω στην στρατιωτική εκπαίδευση, στη τοξοβολία, στον διαλογισμό και άλλες παραδοσιακές κινέζικες τέχνες. Δεν είναι “διδακτικά εγχειρίδια” από μόνα τους. Μπορούν να θεωρηθούν σαν ένα είδος “βοηθημάτων” για προχωρημένους μαθητές.
Δεν αποτελούν έργα αναλυτικής, μεθοδικής και λεπτομερούς επεξήγησης και ανάλυσης των τεχνικών, των μεθόδων και των αρχών της τέχνης, αλλά αντιπροσωπεύουν προσωπικές εμπειρίες , ανακαλύψεις και γνώσεις αποκτημένες με προσπάθεια, εξάσκηση, μελέτη και κόπο πολλών χρόνων, καταγραφές της συνολικής πείρας και γνώσης των αρχαίων δασκάλων.

1. Στην κάθε κίνηση και στην κάθε δράση (του Τάι Τσι Τσουάν) γεννιέται το Γιάνγκ (παράγεται η δυνατή ενέργεια Γιάνγκ).
Σε κάθε ακινησία ή στάση (σταμάτημα της κίνησης του Τάι Τσι Τσουάν) γεννιέται το Γιν (παράγεται ή δημιουργείται η ήρεμη ενέργεια Γιν).
Ο συνδυασμός της κίνησης και της ακινησίας, (της δράσης και της ηρεμίας, της δύναμης και της γαλήνης), είναι η ρίζα (η βάση, το θεμέλιο, η βασική ουσία του Τάι Τσι Τσουάν).
Χωρίς αμφιβολία θα βρείς χαρά (ευεξία, ευδιαθεσία, ευδαιμονία) μέσα στην κυκλικότητα (στην κυκλική εναλλαγή της Κίνησης και της Ακινησίας του Τάι Τσι Τσουάν) και θα δεις (θα αντιληφθείς) την αλήθεια του ουρανού (την Υπέρτατη Αλήθεια) μέσα στις σπειροειδείς και κυκλικές κινήσεις (του Τάι Τσι Τσουάν) που εκτελούνται με πλήρη συνείδηση (με πλήρη συγκέντρωση και συναίσθηση).

Αρχαίο ποιήμα των 7 χαρακτήρων,
συγγραφέας Ανώνυμος.

2. Το Γιν και το Γιάνγκ δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος, η δημιουργία και η ανάπτυξη βρίσκονται στο πήγαινε έλα (στη συνεχή εναλλαγή του Γιν και του Γιάνγκ), στο Λύγισμα ή στη Συσπείρωση (Γκου) και στο τέντωμα ή εξάπλωση (Σεν) των τεχνικών του Τάι Τσι Τσουάν.
Άσκησε (εφάρμοσε) βαθιά και στοχάσου προσεκτικά αυτή τη διδασκαλία (το Τάι Τσι Τσουάν), κούνα (βάλε σε κίνηση) την Αρχή της Ζωής σε κύκλους (εναλλαγές) εκτελούμενους χωρίς διακοπή (ή σε αδιάκοπα εκτελούμενους κύκλους ή εναλλαγές)

Συγγραφέας Ανώνυμος.

3. Κάποιες φορές είναι καθαρό και φανερό (εμφανές και αδιάκριτο) και κάποιες φορές δεν είναι. (Η εφαρμογή της αρχής της συνεχούς κυκλικής εναλλαγής του Γιν και του Γιάνγκ στο Τάϊ Τσι Τσουάν). Το Κλείσιμο (Χε) και το Άνοιγμα (Πι), η παραμονή σε Ένα Σημείο (Λάϊ), το Σκίσιμο (Σι), το Σήκωμα (ή Ανύψωση, Τι) συνδέονται μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται το Γιν και το Γιάνγκ).
Πρέπει να περάσει πολύς χρόνος άγνοιας μέχρι να καταλάβεις ξεκάθαρα την Αρχή (του Γιν και του Γιάνγκ, της κυκλικής εναλλαγής και τον τρόπων εφαρμογής τους στο Τάϊ Τσι Τσουάν), αλλά με μια ξαφνική έκλαμψη (έμπνευση, αναλαμπή κατανόησης), γίνεται ολοκάθαρη και διαφανής σαν καθαρό γυαλί.

Από τα κλασικά κείμενα του Τάϊ Τσι Τσουάν.

4. Η Αρχή (της κυκλικής εναλλαγής του Γιν – Γιάνγκ) είναι απεριόριστη και ισχύει παντού. Εφαρμόζεται σε όλες τις υπάρξεις και σε όλα τα πράγματα, ακόμα και στα μυρμήγκια.
Μην κοιτάς στον κήπο για τρία χρόνια, να έχεις ενοποιημένη θέληση και συγκεντρωμένο πνεύμα.
Είναι απαραίτητο να διδαχθείς από ένα καλό δάσκαλο αλλά και να επισκέπτεσαι σοφούς φίλους.
Να ακολουθείς τους κανόνες παντού και πάντα και μια ακτίνα κατανόησης θα εμφανιστεί.
Το κάθε καινούργιο επίπεδο (γνώσης, ικανότητας και κατανόησης) είναι βαθύτερο απο το προηγούμενο.
Το Νόημα μέσα σε όλα τα επίπεδα είναι απεριόριστο.
Το Ανοιγμα (Κάϊ) συνδέεται πλήρως με το Κλείσιμο (Χε) και τα Ανοίγματα και τα Κλεισίματα εναλλάσσονται με τη σειρά (το ένα μετά το άλλο).
Μερικές φορές οδηγείσαι σε νίκη και δεν μπορείς να σταματήσεις την εξάσκηση ακόμα κι αν το θέλεις.
Αφιέρωσε όσο περισσότερο χρόνο, όση περισσότερη μελέτη κι όσο περισσότερη προσπάθεια μπορείς και η Ικανότητα (Επιδεξιότητα) σου στο Τάι Τσι Τσουάν θα αναπτύσσεται κάθε μέρα λίγο περισσότερο από την προηγούμενη.
Μόνο αν δεν υπάρχουν εμπόδια στην εντατική καθημερινή σου εξάσκηση, θα βιώσεις και θα πραγματώσεις ξαφνικά το Μεγάλο Κενό.

Εικονογραφημένη Επεξήγηση του Τσεν Τάι Τσι Τσουάν του Τσεν Χεν.