ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
Τα Μεγαλύτερα Μυστικά του Κουνγκ Φου

Σήμερα πολλοί φιλόδοξοι μαθητές και ασκούμενοι του Κουνγκ Φου αναζητούν επίμονα να μάθουν τα μυστικά που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν ή να κατακτήσουν την τέχνη γρήγορα και ακούραστα. Θέλουν να μάθουν πολλά πράγματα γρήγορα και εύκολα, χωρίς να αφιερώσουν ούτε πολύ χρόνο ούτε πολλή προσπάθεια στην εξάσκησή τους.
Πολλοί απ’ αυτούς τους ανυπόμονους μαθητές αναζητούν συντομότερους, πρακτικότερους και αποτελεσματικότερους τρόπους εκμάθησης και εξάσκησης στις Πολεμικές Τέχνες, προσπαθώντας να επιταχύνουν, να επισπεύσουν και να μειώσουν όσο πιο πολύ γίνεται την κοπιαστική προσπάθεια και το χρόνο που απαιτείται για την εκμάθηση και την κατάκτηση του Κουνγκ Φου. Όμως, τα αποκαλούμενα «μυστικά» και οι προχωρημένες διδασκαλίες της τέχνης είναι σύνθετα και δυσνόητα και απαιτούν πολύ χρόνο και πολλή εξάσκηση για να μαθευτούν, να κατανοηθούν και να εφαρμοστούν σωστά και αποτελεσματικά. Αυτή η εξάσκηση δε γίνεται σε λίγες μέρες, εβδομάδες ή μήνες, απαιτεί χρόνια. Το σώμα και ο νους του ασκούμενου πρέπει να προετοιμαστούν, να ασκηθούν, να δυναμώσουν, να συντονιστούν, να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν πολύ πάνω από το μέσο βαθμό λειτουργίας τους, προτού οι «μυστικές» ή οι προχωρημένες γνώσεις, ικανότητες και τεχνικές του Κουνγκ Φου μπορέσουν να κατακτηθούν από τον ασκούμενο. Ακόμα κι αν ο εκπαιδευτής διδάξει, εξηγήσει ή αποκαλύψει στο μαθητή όλες τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις τεχνικές που θεωρούνται «μυστικές» ή «προχωρημένες», ο μαθητής δε θα μπορέσει να τις μάθει, να τις κατανοήσει, να τις αφομοιώσει ή να τις εφαρμόσει αποτελεσματικά και σωστά αν δεν είναι αρκετά ώριμος και κατάλληλα προετοιμασμένος – σωματικά και πνευματικά. Χρειάζεται μεγάλη εξάσκηση και προετοιμασία για να μάθει και να κατακτήσει κανείς τα αποκαλούμενα «μυστικά» του Κουνγκ Φου. Ο αφελής μαθητής που επιχειρεί να μάθει τις ανώτερες ή προχωρημένες διδασκαλίες του Κουνγκ Φου χωρίς να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος μέσω μεγάλης εξάσκησης θα καταφέρει απλώς να τις μισομάθει, να τις διαστρεβλώσει, να τις διαστρέψει ή να τις καταστρέψει, προσπαθώντας να τις ταιριάξει με τις ανεπαρκείς γνώσεις και ικανότητες που δεν είχε την υπομονή και τη σύνεση να αναπτύξει και να βελτιώσει σε ικανοποιητικό βαθμό προτού επιχειρήσει γη γνώση των «μυστικών» της τέχνης. Μην αφιερώνοντας αρκετό χρόνο, προσπάθεια και εξάσκηση στις βασικές και τις μεσαίου επιπέδου διδασκαλίες της Τέχνης, ο βιαστικός και ανυπόμονος ασκούμενος δε θα μπορέσει ποτέ να γίνει καλός στο Κουνγκ Φου. Πραγματικά ο χρόνος, η προσπάθεια, η υπομονή και η επιμονή που αφιερώνει κανείς στην εξάσκηση, είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το σοβαρό από τον επιπόλαιο μαθητή, τον ικανό από τον αδέξιο ασκούμενο, και τον καλό από τον κακό γνώστη του Κουνγκ Φου.
Ο λόγος που πολλοί μαθητές ή ασκούμενοι του Κουνγκ Φου αποτυχαίνουν να γίνουν καλοί, ικανοί και επιδέξιοι στην τέχνη τους είναι ακριβώς αυτός – το ότι δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο, προσπάθεια, υπομονή και επιμονή στη βαθμιαία και προοδευτική εκπαίδευση και εκμάθηση της Πολεμικής Τέχνης.
Αν και δυστυχώς υπάρχουν ανήθικοι και ιδιοτελείς εκπαιδευτές του Κουνγκ Φου που διδάσκουν αδιάκριτα ό,τι «μυστικά» του Κουνγκ Φου τυχαίνει να ξέρουν (ή να μισο-ξέρουν) έναντι μιας καλής χρηματικής αμοιβής, οι σοβαροί μαθητές του Κουνγκ Φου δεν πρέπει να παρασύρονται από τις προσφορές αυτών των ανθρώπων. Αν έχει κανείς έναν έντιμο και καλό δάσκαλο θα διδάσκεται κάθε «μυστικό» του Κουνγκ Φου στην ώρα του – όταν είναι σωματικά και πνευματικά έτοιμος να το μάθει, να το κατανοήσει και να το χρησιμοποιήσει σωστά.
Ακόμα, ένας καλός και σωστός δάσκαλος του Κουνγκ Φου θα διδάσκει πάντα στους μαθητές του τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μυστικά της τέχνης, μυστικά που καθορίζουν τη σωστή εκμάθηση και την επιτυχία όχι μόνο στην Τέχνη του Κουνγκ Φου αλλά σε οποιαδήποτε Τέχνη, επιστήμη ή γνώση που θέλει να μάθει κανείς. Ένα από τα σημαντικότερα αυτά μυστικά είναι η λέξη που στα Κινέζικα προφέρεται ΡΕΝ και που στα Ελληνικά μεταφράζεται Υπ ο μ ο ν ή και Ε π ι μ ο ν ή.

ΡΕΝ (Κινέζικα)
ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ

«Να διατηρείς το Ρεν και να εξασκείσαι
και να κυριαρχείς τις επιθυμίες και τη βιασύνη σου.
Αυτός είναι ο Τρόπος να πετύχεις την Τελειότητα.
Ρητό του Κουνγκ Φου